Beschermde Monumenten

Lijst geklasseerde monumenten en dorpsgezichten:

 • Basiliek en crypte St.-Hermesbasiliek
 • Toren Oude St.-Martinuskerk
 • Kapel O.L.V. Van Lorette
 • Frontgebouw fabriek Cambier-Robette (Hoge Mote)
 • Fontein met obelisk Grote Markt
 • St-Martinuskerk en de pastorie met hun onmiddellijke omgeving (Stadsgezicht)
 • Villa Carpentier en toegangspartij met pilonen
 • Villa Carpentier met omgevend park als dorpsgezicht
 • Brembosmolen
 • Onmiddellijke omgeving van de Brembosmolen als dorpsgezicht.
 • Poortgebouw met zijgevels, XVIIde en XVIII-eeuwse gedeelten van de voormalige Dekenij van het Kanunikkenkapittel van Sint-Hermes, thans Spanjaardenkasteel.
 • Voorgevel, linker zijgevel en bedaking van de voormalige Brouwerij Dekeyser
 • De beuk gelegen aan de "Bruul"
 • Site gevormd door de gevelrijen van Hospitaalstraat en Priestersstraat
 • De aansluitende site gevormd door de beschermde Hoge Mote en het nieuw aangelegde stadsplantsoen de "Bruul"
 • Voormalige textielververij "Theodoor Vandendaele", met inbegrip van de schoorsteen, Pol. Gevangenenstraat
 • Beluik "Koer Devos", beschermd monument
 • Oudestraat "Oude Kruisberg"
 • Het schip, de zuilen van de viering, het vroeg- XIXde-eeuwse koor en transept van de oude Sint - Martinuskerk, beschermd monument.
 • De woning met bijgebouwtje Wolvestraat 8-10-12, beschermd als monument en als stadsgezicht de voor- en achtertuin horend bij de woning wolvestraat 8-10-12
 • Spoorwegstation N.M.B.S., goederenloods en voormalig telefoon- en telegraafgebouw, beschermd als monument
 • Ijzeren voetgangersbrug met hellingen, trappen en afsluitingen, beschermd als monument
 • Betonnen boogbrug met inbegrip van de natuurstenen en gietijzeren balustrades langs de helling, beschermd als monument
 • Villa Madonna, gelegen Kruisstraat 368, beschermd als monument
 • Huis Joly, voor- en achterhuis, garage en tuin, Grote Markt 28-29, beschermd als monument
 • Te Nitterveld, villa met omliggende tuin, toegangshek, vijver en bijgebouwen, Savooistraat 223, beschermd als monument
 • Herdenkingsteken WO I Sint-Martensstraat, beschermd als monument
 • Pastorie Sint-Martensstraat 25, beschermd als monument