Groepsbezoeken crypte

Crypte groepsuitstap

Deze monumentale, Romaanse crypte (1089) vormt ongetwijfeld het architecturaal pronkstuk van de stad. De essentiële elementen zoals de verborgen grafkamer, de waterput, de badkamer voor geesteszieken zijn nog steeds zichtbaar. Tijdens de middeleeuwen was de crypte als bewaarplaats voor de relikwieën van St.-Hermes een druk bezocht bedevaartsoord. Men geloofde dat krankzinnigheid veroorzaakt werd door "het bezeten zijn" van de duivel en St-Hermes had de reputatie geesteszieken te kunnen genezen. Het genezingsproces ging met tal van rituelen gepaard waarover de gids je één en ander kan vertellen tijdens het geleid bezoek.

Locatie : Sint-Hermesstraat

Inkom: € 2,50 p.p.

  • Groepen tot en met 40 personen: duur: 1 u. - Gids: € 30
  • Groepen vanaf 41 personen: duur: 1.30 u., groep wordt in 2 gesplitst: crypte wordt gecombineerd met St-Hermesbasiliek.
  • Gids: € 90  (2 gidsen voor 1.30 u.)