Inhuldiging op zondag 9 september 2018

Hoge Mote

“Hoge Mote”, een nieuw onthaal- en belevingscentrum voor Ronse en de Vlaamse Ardennen.

De inhuldiging zal plaatsvinden tijdens Open Monumentendag, op zondag 9 september!

De "Hoge Mote" is een beschermd monument met een zeer boeiende en gevarieerde geschiedenis en een groot toeristisch potentieel. Het verbouwen van de site gebeurt dan ook in nauw overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed, dat trouwens ondertussen het beheersplan voor de Hoge Mote heeft goedgekeurd. Dit beheersplan is de basis voor een lange termijn visie voor de volledige historische site en het is tegelijkertijd een duidelijk engagement van de stad en de Vlaamse Overheid om dit monument met de nodige zorg en respect te beheren.

- Beheersplan Hoge Mote:
1. Identificatiefiche - 2. historische nota - 3. inventaris van erfgoedelementen - 4. beschrijving van de erfgoedwaarden - 5. visie op beheer - 6. opsomming van de werkzaamheden - 7. voorstel opvolging en evaluatie - 8. bijlagen

Hier als pdf downloadbaar let op, dit zijn zware bestanden:

- Hoge Mote beheersplan deel 1A
- Hoge Mote beheersplan deel 1B
- Hoge Mote beheersplan deel 2A
- Hoge Mote beheersplan deel 2B
- Hoge Mote beheersplan deel 2C
- Hoge Mote beheersplan deel 3

Vanaf maart 2017 starten de restauratie- en herinrichtingswerken aan de "Hoge Mote"!

De Hoge Mote, centraal gelegen in het historisch centrum wordt een grensverleggend onthaal- en belevingscentrum. Dit project is ook de spil is in het verhaal van het stadsvernieuwingproject "De Vrijheid".

Voor het nieuw onthaal- en belevingscentrum werkt het Stadsbestuur samen met het architectenteam Murmuur, Bailleul Ontwerpbureau en architect Sabine Okkerse. Toerisme Vlaanderen trok er een subsidie van 522.082 euro voor uit. In dit moderne toeristische onthaal zullen de bezoekers de waarde van Ronse en de troeven van de streek: het glooiende landschap, de Sint-Hermescultus, het vakmanschap in textiel kunnen ontdekken. De Hoge Mote wil de blik van de bezoekers verruimen naar het stadsdeel "De Vrijheid", de stad Ronse en de Vlaamse Ardennen. De ruimtes moeten uitnodigen om in alle richtingen te kijken. De Hoge Mote had al drie torens, met een vierde maken we het uitzicht compleet!

De opening van het nieuw onthaal- en belevingscentrum is voorzien op zondag 9 september 2018.