Sint-Hermescrypte: tijdelijk gesloten

Bezoek de crypte als een pelgrim in de middeleeuwen:

Sint-Hermesbasiliek &-crypte ondergaan een make-over.

  • De Sint-Hermescrypte zal daardoor minimum 1 jaar gesloten zijn.
    Lees hier meer info over deze werken.
     
  • De basiliek blijft tijdens de werkzaamheden enkel toegankelijk via de 'Spaanse Trappen', toegang aan de kant van het Albertpark. Op deze manier blijft het koor toegankelijk voor de bezoekers.

De crypte van Ronse is uniek in België en mag je dus in geen geval missen. De crypte is in West-Europa een typisch verschijnsel van de romaans-gotische architectuur en dient als bewaarplaats voor de relikwieën van een plaatselijke heilige. Voor Ronse is dat de heilige Hermes, patroon van de zenuw- en geesteszieken.

In de middeleeuwen was Ronse een belangrijk religieus centrum. Bedevaarders kwamen van heinde en verre om hulp en genezing te vragen. Sint-Hermes wordt afgebeeld als een Romeins officier op zijn paard. Boven het schrijn in de Sint-Hermesbasiliek staat zijn levensgroot ruiterstandbeeld. De crypte is een uniek staaltje van architecturale eenheid. Het elfde-eeuwse bouwwerk telt 32 zuilen, heeft prachtige muren in natuursteen, een verborgen grafkamer en een waterput met badkamers voor de zieke bezoekers.

Bij een bezoek krijg je niet alleen een overzicht van de bouwgeschiedenis van de crypte maar ook van de verschillende fasen in de behandeling van de pelgrim op zoek naar genezing.

Hedendaagse evocatie

Een beperkt aantal historische voorwerpen, die tijdens verschillende archeologische projecten, sinds 1948 teruggevonden zijn, werden geselecteerd voor een permanente tentoonstelling. Daarvoor werd gestreefd naar eenvormigheid in bijvoorbeeld de lay-out en de vitrinekasten, die werden voorzien van een aangepaste duiding in 4 talen.
Er werd echter ook een hedendaagse evocatie gerealiseerd, die de bezoeker een beeld moet geven van enkele aspecten die de cultus van Sint-Hermes in deze crypte vorm geven. Zo zie je originele en eigentijdse illustraties maar ook voorwerpen zoals de waag en het registratieboek voor de pelgrims, het zogenaamde "zottenboek". Al deze zaken werden speciaal voor deze herinrichting vervaardigd.

Audiogids 

De crypte is een toeristische trekker voor Ronse en de Vlaamse Ardennen. De basisinfo wordt gebracht via infopanelen. De audiogids biedt de bezoeker dan weer meer gedetailleerde informatie. De audiogidsen en de infopanelen zijn in 4 talen (N-F-E-D). Maak kennis met de crypte op een begrijpelijke en hedendaagse manier.