Voorwaarden en informatie

info
 1. Je reserveert best minstens 3 weken voor je bezoek, via e-mail of post. Na ontvangst van de schriftelijke reservatie ontvang je van ons een bevestiging met alle praktische gegevens en betalingsvoorwaarden in verband met het bezoek.
 2. Het boeken van een groepsbezoek impliceert dat je de algemene verkoopsvoorwaarden hebt gelezen en aanvaard.
 3. De inkomprijzen in brochure voor Must en de Crypte zijn geldig vanaf het ogenblik dat je een gids bij Toerisme Ronse reserveert.
 4. Bezoek aan Sint-Hermesbasiliek is steeds onder voorbehoud van kerkdiensten, bij kerkdiensten wordt een alternatief voorzien.
 5. Er worden geen kortingen toegestaan aan deelnemers die één of ander bezoek of programmadeel niet meemaken.
 6. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is de toegang tot het Must en de Crypte gratis.
 7. Voor de meeste bezoeken worden om praktische redenen groepen groter dan 25 personen gesplitst en dienen 2 gidsen ingeschakeld en betaald te worden, tenzij anders vermeld.
 8. Het bedrag dient 5 werkdagen voor de daguitstap gestort te zijn op volgend rekeningnummer:

  BE95 0682 3802 1758 (BIC GKCC BE BB)
 9. Elke wijziging in het aantal deelnemers dient ten laatste 3 werkdagen vóór het bezoek te worden gemeld.
 10. Alle annuleringen worden per e-mail/brief gemeld. Toerisme Ronse stuurt een bevestiging van de annulering. Telefonische annuleringen worden niet aanvaard.
 11. Kosten voor annulering:

  -tot 10 werkdagen vóór het bezoek: geen kosten

  -minder dan 10 werkdagen vóór het bezoek: 50% van de totale som.
 12. De dienst toerisme is niet verantwoordelijk voor eventuele tariefwijzigingen of prijsstijgingen die zich voordoen na uitgave van deze brochure.
 13. De dienst toerisme alsook de gidsen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.
 14. Het vervoer (bus)is niet in de prijs inbegrepen.
 15. Te laat op de afspraak? Verwittig ons tijdig! Mogelijk wordt het programma aangepast en/of ingekort.
 16. Na elk bezoek ontvang je een evaluatieformulier.