Bois Joly - bronbos

Bois Joly

In de 19de eeuw legde notaris en archeoloog Edouard Joly een groot archeologisch wandelpark aan in een bos gelegen op Hogerlucht. Het diende als recreatiegebied en het was zonder twijfel een belangrijke toeristische trekker voor Ronse.

De vijver en de namaakmenhir herinneren nog aan het verleden van het bos. Nu is het één van de rijkste bronbossen van de streek. Het eiken-beukenbos vormt een aaneengesloten geheel met hier en daar kleine open plekken. Het Bois Joly is sinds 1993 een erkend natuurreservaat, beheerd door Natuurpunt. Het natuurreservaat is een ideale omgeving voor vele vogelsoorten. Ook minder courante vlinders fladderen hier rond, de vuursalamander en de vos vinden hier een geschikt biotoop.

Meer info vind je op de site van natuurpunt.

Praktisch:

  • Adres voor gps: Hogerlucht