Sint-Hermeskerk wordt basiliek!

01/02 > 03/02
Sint-Hermeskerk

Inhuldiging: zaterdag 2 februari 2019

De collegiale kerk van Sint-Hermes en de crypte worden verheven tot basiliek. Deze historische gebeurtenis betekent een mijlpaal in de geschiedenis van de stad en de cultus van de patroonheilige Sint-Hermes. De plechtige inwijding van de kerk tot Basiliek vindt plaats op zaterdag 2 februari 2019 om 18 uur.

Programma van deze heuglijke erkenning:

Vrijdag 1 februari

  • 20 u: Openingsconcert in de Basiliek door de koren van Sint-Hermes (Schola Gregoriana en Sint-Gregoriuskoor) en de Kunstacademie van de Vlaamse Ardennen 

Zaterdag 2 februari

  • 11 - 12 u: Beiaardrecital
  • 14 - 15.30 u: ‘Ornamenta Sacra’, voorstelling van de symbolen van de Basiliek, zaal ’t Kapittel, Sint-Hermesstraat 6
  • 15.30 - 17 u: Rondleidingen in de Basiliek (kerk en crypte)
  • 17 - 17.30 u: Schieting door de Aloude Gilde van Sint-Hermes (Albertpark), klokkengelui, ceremonie van het hijsen van de pauselijke en basilicale vlaggen
  • 18 - 19.30 u: Pontificale geconcelebreerde inhuldigingsmis in de Basiliek, processie met het Fiertelreliekschrijn van Sint-Hermes, zegening van de ornamenta van de Basiliek, proclamatie van het verheffingsdecreet
  • 19.30 u: Volksfeest met pannenkoekenbuffet in sportzaal KSO Glorieux (vroegere TID).  Toegang via de Sint-Hermesstraat - oude toegang Santa Maria.

Zondag 3 februari

  • 10 u: Plechtige Dankmis in de basilicale crypte, voorafgegaan en gevolgd door processie met het neogotisch reliekschrijn van Sint-Hermes (1855), opgeluisterd door de Schola Gregoriana en het Sint-Gregoriuskoor
  • 15 u: Slotconcert in de Basiliek door het knapenkoor ‘Les petits chanteurs de Belgique’ (Lessines)

=> Bekijk hier de oorkonde van het erkenningsdecreet + vertaling (PDF)
=> Download hier het volledige persdossier (PDF - 10 MB)
=> Historisch document met het persoonlijk relaas van de aanvraag en procedure door E.H. Deken Michel T'Joen (PDF - 8 MB)

Mijlpaal in geschiedenis van de stad en cultus van Sint-Hermes

De erkenning van de Sint-Hermeskerk als basiliek is een unieke gebeurtenis. België telt nu 28 basilieken waarbij die van Ronse de derde is in Oost-Vlaanderen. Er zijn maar vier aloude ‘grote’ basilieken. Deze bevinden zich allemaal in Rome. De belangrijkste is de Sint-Pietersbasiliek en de oudste en eigenlijk pauselijke basiliek: Sint-Jan van Lateranen. De titel ‘kleinere basiliek’ of ‘basilica minor’ kan daarnaast uitzonderlijk verleend worden aan een bepaalde kerk, omdat die een bijzondere historische betekenis heeft, omdat er een bijzondere reliek bewaard wordt of omdat de kerk het centrum is van een bepaalde devotie of bedevaart. Voor de collegiale kerk en crypte van Sint-Hermes, die samen één geheel vormen, zijn die redenen effectief voorhanden.

De erkenning van de Sint-Hermesbasiliek benadrukt het belang en de levendigheid van de Hermescultus, die verankerd is met het verleden en de identiteit van de stad. De verering van de heilige Hermes ligt immers aan de grondslag van de jaarlijkse Fiertelommegang sinds 1090! Doorheen de eeuwen werd St-Hermes aangeroepen om te genezen van geestesziektes. Jaarlijks wordt op Drievuldigheidszondag het schrijn met de relieken van Sint-Hermes rond de stadsgrenzen gedragen (32,5 km). De traditie wil dat iedereen die zich binnen deze magische (bedevaarts)kring bevindt, wordt beschermd tegen waanzin.

Onder impuls van E.H. Deken Michel T’Joen en Monseigneur Luc Van Looy, werd in oktober 2017 het initiatief genomen om de collegiale kerk en crypte door de Romeinse instanties als ‘basiliek’ te laten erkennen. Samen met hen werd een kerncomité gevormd met Eric Devos, (stadsconservator), Prof. Anne-Françoise Morel, (architectuur historica) en Milo Van Driessche (fotografie en lay-out). Onder het waakzaam oog van kanunnik Ludo Collin werkte de kerngroep maandenlang in alle discretie verder. De samenstelling van het ‘basilica’ dossier voor het Vaticaan - in woord en beeld - is immers niet gering!  Maar uiteindelijk steeg de ‘witte rook voor Ronse’ op en werd de erkenning als basiliek een feit.

Crypte en basiliek meer dan een bezoek waard!

De historische verheffing van de kerk en crypte betekent een mijlpaal in de geschiedenis van de stad. Sinds de aankomst van de relieken van de martelaar Hermes in 860 en het houden van de Fiertelommegang sinds 1090 is deze cultus zozeer verweven met de Ronsische identiteit dat Ronse onverminderd als Hermesstad betiteld wordt. De verlichte toren van de collegiale is als een baken dat het hart van Ronse symboliseert. De crypte is de architecturale parel van Ronse en omstreken. De verheffing tot basiliek is een belangrijke waardering van de geestelijke overheid voor alle inspanningen die de Ronsenaars leveren om hun eeuwenoude Fierteltraditie van generatie op generatie over te leveren.

Klik hier voor meer informatie over de Fiertel en een bezoek aan de Basiliek en crypte van Sint-Hermes.