Brembosmolen

Brembosmolen

De Watermolen, voor het eerst vermeld in 1557, werd tot in de 19de eeuw gebruikt om eikenschors te malen voor de leerlooiers. Het gebouw, de geul, de sluis van het spaarbekken en het waterrad zijn beschermd als monument.

Vaste bezoekdagen:

  • Vlaamse Molendag (april)
  • Open Monumentendag (september)
  • Oost-Vlaamse Molendag (oktober)

Braambos 13
9600 Ronse

Meer info