Kapel Wittentak

Kapel Wittentak

Lange tijd geleden stond aan de noordkant van de stad een eik, die met een witte tak een beeldje van de Heilige Maria overschaduwde. Deze eik bevond zich op de bovenhoek van de Kapellestraat en de Meulekensstraat. Daar zou in 1637 een eerste gebouwtje opgericht worden.

In 1952 vond men bij de restauratie een inscriptie op het beeldje. De romeinse cijfers vermelden het jaartal 1439. Dit bevestigt dat de verering van Onze-Lieve-Vrouw van Wittentak ruim 13 jaar ouder is dan deze van Kerselare. Jaarlijks kwamen talrijke pelgrims naar de Scherpenberg. In 1636 brak de builenpest uit. O.a. Kortrijk en Ronse kregen het zwaar te verduren. De bewoners deden de belofte dat, indien de epidemie zou verdwijnen, het beeldje een waardiger onderkomen zou krijgen. De ziekte verminderde vanaf dat ogenblik en in 1639 werd de bouw van de kapel aangevat. Een steen met datum 19 oktober 1639 verwijst naar de inwijding door Antonius Triest, bisschop van Gent. De kapel werd opgedragen aan O.-L.-Vrouw en aan St.-Rochus, patroonheilige tegen besmettelijke ziekten. Zoals alle gebouwen, ontsnapte ook de kapel niet aan de tand des tijds. Zo kon de noveen van 1889 er niet meer doorgaan wegens instortingsgevaar.


De oude kapel, met haar diverse stijlen (o.a. rococo en gotiek) werd in 1892 volledig afgebroken. David Cambier had 500 meter naast de oorspronkelijke plaats van de eik grond geschonken voor een nieuwe kapel. De werkzaamheden werden in 1891 aangevat. Op zaterdag 3 juli 1891 kon deken Mortier van St.-Hermes de eerste steenlegging doen. Op deze steen vinden we een kruis en het jaartal 1891 terug. Juist één jaar later, op zondag 3 juli 1892 vond de plechtige inwijding plaats onder massale belangstelling. Binnenin de kapel vinden we het retabel. Het huis R. Rooms uit Gent zorgde voor de levering van beelden, meubels en de vier kandelaars. De neogotische ramen zijn jonger en dateren uit het begin van deze eeuw. In de later aangebrachte brandramen herkennen we Sint-Antonius van Padua, H. Johannes de Doper, Sint-Godelieve, Sint-Elisabeth, Sint Aloïsius, zalige Margaretha en Sint-Jozef. Ook werden afbeeldingen van genezen lichaamsdelen opgehangen in een speciale kast. Een actief "Wittentakcomité" heeft er voor gezorgd dat in 1984 een openluchtkruisweg kon ingezegend worden.

Praktisch:

  • Adres: bovenaan Kapellestraat (parking beschikbaar)
  • Openingsuren:
    • 1 maart - 30 april: 10-18u.
    • 1 mei - 31 augustus: 9-20u.
    • 1 september - 31 oktober: 10-18u.
    • 1 november - 29 februari: gesloten