Zottenmuur

Zottenmuur

Op loopafstand van de Grote Markt, op de hoek van de oude vesten, tref je de "Zottenmuur" aan: een bas-reliëf van 9x9m waarop allerlei kleurrijke bommelfiguren zijn aangebracht. Het is een ontwerp van Jacques Vandewattyne (1932), een kunstenaar uit het naburige Ellezelles. Links boven, met de bel in de hand, zien we een voorstelling van Ephrem Delmotte, stichter van de Bommelsfeesten.



Op een sokkel voor de Zottenmuur zie je zijn borstbeeld. Onder dit kunstwerk vinden we de namen van de koningen en koninginnen van deze jaarlijks terugkerende carnavalviering. Het borstbeeld zelf werd op 10 januari 1998 ingehuldigd. Het is op het eerste zicht gewoon een bronzen buste van Ephrem Delmotte, maar schijn bedriegt ! Met de eenvoudige druk op een knop krijgt de bezoeker een van de vier composities te horen:

  • Het Bonmoslied
  • De vier reuzen van Ronse
  • Si vous saviez...
  • Echo

De laatste twee stukken worden door Ephrem zelf gespeeld: het éen op de beiaard, het ander op de piano. De buste is een kunstwerk van Florent Devos, een overleden Ronsens kunstenaar en een goede vriend van Ephrem Delmotte.

Praktisch:

  • Locatie: Hoek Oude Vesten - Elzelestraat, 9600 Ronse.