Bommelsfeesten

bommelsfeesten

Het eerste carnaval van het land

Zot zijn doet geen zeer in Ronse. Niet alleen omdat de inwoners zich tegen zotternijen beschermd weten door patroonheilige Sint-Hermes, maar ook omdat 'zot' hier als een eretitel wordt beschouwd. We hebben er begin januari zelfs een feestweekend voor in het leven geroepen: de Bommelsfeesten.

'Bommel lopen' betekent gemaskerd rondlopen. En omdat dat net na Nieuwjaar gebeurt, zijn de Bommelsfeesten, met de stoet op zaterdagavond, één van de eerste carnavalsfeesten van het land. Het is een weekend waarin alle zekerheden wegvallen. Tot de dinsdag al uren is begonnen, zet de burgemeester de zotskap op en heeft de koning der zotten het voor het zeggen. Tijdens een wandeling doorheen de stad zal je wellicht al de Zottenmuur gezien hebben of het Bommelsbeeld. Dit zijn typische monumenten die jaarlijks in de bloemetjes gezet worden tijdens dit feestelijke gebeuren.

Wil je meer weten over de geschiedenis van de Bommels of over de organisatie van de Bommels zelf, neem eens een kijkje op www.bommelsfeesten.be.

Noteer alvast deze data:

  • 08-09-10 januari 2022
  • 13-14-15 januari 2023
  • 12-13-14 januari 2024
  • 10-11-12 januari 2025
  • 09-10-11 januari 2026

Meer info via http://www.ronse.be/nl/bommelsfeesten