Fiertelommegang

fiertelommegang

Een jaarlijkse historisch gebeurtenis

In de middeleeuwen kwamen uit alle uithoeken van het land geesteszieken op bedevaart naar Ronse, om genezing te vinden bij hun patroon, Sint-Hermes. De voorwaarde om die genezing te kunnen krijgen, was een fysieke inspanning als tegenprestatie. Zo ontstond de Fiertelommegang. Een jaarlijkse dagtocht van 32,6 km.

Op zondag na Pinksteren wordt het schrijn van de heilige Hermes, met de belder op kop, in een grote cirkel rond de stad gedragen. Zo wordt iedereen die zich binnen de cirkel bevindt, beschermd tegen geestesziekte en allerlei ander onheil. Nu nog nemen jaarlijks meer dan 5.000 enthousiaste Ronsenaars en sympathisanten deel aan de Fiertel. Eerlijkheidshalve moeten we eraan toevoegen dat niet iedereen de volledige ommegang aflegt. Velen wachten ergens langs het parcours de wandelaars op en sluiten dan aan. Maar voor de echte Fiertelgangers beginnen de activiteiten al om 7 uur 's morgens, met een plechtige misviering waarbij de burgemeester volgens de traditie aan de Rector de toestemming vraagt om het schrijn mee te mogen nemen. Intussen is een grote massa mensen bijeen op de Kleine Markt, voor de ingang van de basiliek, en kan de ommegang van start gaan. Het schrijn komt op een draagberrie en wordt getorst op de schouders van vier dragers. Aan de kop van de stoet stapt de belder, die met twee bellen de kandans aangeeft. De notabelen van de stad stappen in koetsen en de lange sliert bedevaartgangers komt in beweging, de steile Kruisstraat op, richting Muziekbos. Via de kapel van Lorette gaat de tocht verder langs Ellezelles, over onverharde wegen naar Saint-Sauveur, Wattripont en Russeignies. Tegen dan is het middag en zijn er al 25 kilometer afgelegd. Tijd om wat verse krachten op te doen voor de laatste kilometers. Via de molen Ten Hotond komen de duizenden bedevaarders met het schrijn langs de Kruisstraat, Ronse weer binnen. Voor het schrijn terugkeert naar zijn vaste plaats in de basiliek, sluit een kleurrijke, historische stoet over het leven van Hermes en de geschiedenis van Ronse de ommegang feestelijk af.

Meer info via: www.fiertelommegang.be