De Vrijheid

de vrijheid

"De Vrijheid" was tot aan de Franse Revolutie een afzonderlijk gebied. Het was een heerlijkheid die volledig in handen was van de clerus. De Vrijheid was als het ware een stad binnen de stad.

De priesters oefenden naast hun kerkelijke functies ook alle bestuurlijke en juridische functies uit. De enclave werd gedomineerd door drie kerken waarvan de ouderdom opklimt tot de 11de eeuw. De Sint-Hermesbasiliek met de crypte was het epicentrum vaneen belangrijke cultus rond de heilige Hermes. De jaarlijkse Fiertel is vandaag het belangrijkste restant van deze eeuwenoude traditie.

De economische zelfstandigheid van De Vrijheid was een belangrijke voorwaarde voor het onafhankelijk voortbestaan van het gebied. De Kleine Markt was niet alleen een plaats waar handel werd gedreven. De herbergen erom heen gaven onderdak aan de vele pelgrims en hun familie.

Aan het begin van de Fiertel vraagt de burgemeester van Ronse aan de deken de toestemming om het schrijn van Sint-Hermes rond de stad te mogen meedragen. Deze jaarlijkse traditie herinnert aan de vroegere bestuurlijke zelfstandigheid van De Vrijheid.

De opwaardering van dit belangrijke erfgoed geeft Ronse de kans om de stad een nieuw elan te geven.